Cleanboard – Montagevoorschriften

Cleanboard Montagevoorschriften

Voor de montage van Cleanboard zijn er profielen, lijm en slagpluggen ter beschikking.

Om een maximale afdichting te krijgen tussen profiel en plaat worden de Cleanboard profielen afgekit met een MS polymeer voordat de plaat erin geschoven wordt. De kit laat enerzijds beweging toe (door thermische uitzetting), maar garandeert een blijvende afdichting.

Tijdens de montage kan het eenvoudig zijn om eerst 1 zijde van de plaat in een afgekit profiel te schuiven en vervolgens het profiel op de muur te bevestigen. De volgende plaat kan dan in de andere kant van het profiel geschoven worden. De profielen moeten beschouwd worden als een verbindingsmiddel en niet als drager van de platen.

Cleanbord-Montage-Top

Indien de Cleanboard panelen geplaatst worden op een vlakke ondergrond, is bevestiging met behulp van contactlijm de beste methode. Bij poreuze muren is het aangewezen om eerst de muur te schilderen.

Bestrijk de achterkant van de plaat met de contactlijm, door gebruik te maken van een grof getande spatel en monteer de plaat onmiddellijk op de muur.

Cleanboard panelen kunnen ook m.b.v. slagpluggen bevestigd worden. Boor de eerste rij gaten op ongeveer 5 cm van de rand van de plaat. De andere gaten boort u in een verticaal en horizontaal stramien van 40 tot 60 cm. Om een goed vlak resultaat te krijgen werkt u, bij de montage met slagpluggen, best van de ene zijde naar de andere.

Download de montagevoorschriften.